ഷാൻ‌ഡോംഗ് ജിയാക്സിൻ മെഷിനറി എക്യുപ്‌മെന്റ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

ചേർക്കുക: ചാങ്‌ഗോ ട town ൺ, റെൻ ചെംഗ് ജില്ല, ജൈനിംഗ് സിറ്റി, ഷാൻ‌ഡോംഗ് പ്രവിശ്യ, ചൈന.

ഫോൺ: 86-537-2580005

ഫാക്സ്: 86-0537-2580005

മൊബൈൽ: 0086-18063230790

വെബ്സൈറ്റ്: https://www.jxplasma.com